Værdig tilbagetrækning

Værdig tilbagetrækning

Socialdemokratiet mener, at vi skal indføre en ny ret til tidlig pension for de lønmodtagere, der har været længst på arbejdsmarkedet, og som derfor er blevet nedslidte. De skal have mulighed for at nyde deres otium, mens de stadig er friske og rørige til at få noget ud af den.


Jeg mener, det er vigtigt, at mennesker, der er nedslidte, fordi de typisk begyndte at arbejde i en meget ung alder og derfor har været lang tid på arbejdsmarkedet, skal have ret til at gå tidligere på pension end andre.


Vi vil målrette en rettighed til tidligere tilbagetrækning til de, der har været længst på arbejdsmarkedet. Ordningen skal være simpel og overskuelig for alle. Man skal varsles i god tid om den nye ordning, så man kan nå at indrette sig efter de nye forhold.
Det er vores bud på, hvordan vi sikrer en mere retfærdig tilbagetrækning for lønmodtagerne. Alle mennesker fortjener gode år på pension med tid til børn, børnebørn og fritidsinteresser.

 

Baggrund:
Socialdemokratiets syv principper for en ny ret til tidlig folkepension
1. Det skal gavne de nedslidte
Den nye rettighed målrettes de personer, som er mest nedslidte, uanset om det er fysisk eller psykisk nedslidning.


2. Det skal gælde efter et langt arbejdsliv
Den nye rettighed målrettes personer, som har været mange år på arbejdsmarkedet, og som tidligt startede med at arbejde.

 

3. Der skal være tale om en egentlig rettighed
Derfor baseres den nye rettighed på objektive kriterier.

 

4. Mænd og kvinder skal have reel lige adgang
Den nye rettighed skal kunne tilfalde mænd og kvinder ligeligt, selvom de typisk har forskellige arbejdsliv. Det er helt afgørende, at perioder med barsel eller deltid ikke står i vejen for, at man kan få gavn af ordningen.

 

5. Det skal være muligt at blive visiteret til tidlig folkepension
Mennesker, der ikke er direkte omfattet af rettigheden, men som på anden vis er nedslidte, har nedsat arbejdsevne eller fysiske eller psykiske gener, skal kunne visiteres til tidlig folkepension.

 

6. Modellen skal være simpel, overskuelig og varslet i god tid
Det nye pensionssystem skal være simpelt og overskueligt for alle. Den enkelte skal varsles i god tid, så man kan nå at indrette sig efter de nye forhold.

 

7. Pengene skal passe
Den tidlige folkepension skal være samfundsøkonomisk ansvarlig og indenfor den ramme vi afsætter på 3 mia. kr. årlig.