Stop besparelser på uddannelse

Stop besparelserne

Stop regeringens besparelser på uddannelse!


Regeringen og Dansk Folkeparti skærer hvert år ned på vores uddannelser. Det betyder, at fagligheden og niveauet i vores uddannelser forringes, hvilket skaber dårligere fremtidsmuligheder for vores unge, for dansk erhvervsliv og vores samfund.
For mig som socialdemokrat betyder fri og lige adgang til uddannelse, at ens muligheder i livet ikke afhænger af ens forældres økonomi eller status, men handler om den enkeltes arbejdsindsats og talent.


Det er ikke kun retfærdigt, det er også klogt. Danmark er blevet et af verdens mest lige og rige samfund, fordi vi i fællesskab betaler for, at alle kan uddanne sig.


Socialdemokratiet vil stoppe de årlige besparelser på uddannelser. Vi skal investere i vores unge.

 

Socialdemokratiet vil fjerne uddannelsesloftet, fordi vi synes, der skal være plads til at vælge forkert.

 

Socialdemokratiet vil bevare SU’en. Partiet Venstre har foreslået, at halvdelen af SU’en skal omlægges til lån, og at SU’en skal skæres med 14.000 kroner om året. Det er vi imod, fordi det vil gøre det sværere at tage en uddannelse for de unge, der ikke kommer fra økonomisk velstillede hjem.


Det er afgørende for, at vi kan sikre en god uddannelse til endnu flere unge mennesker.