Ren energi og bedre klima

Bedre klima

Vi skylder vores børn at sikre dem en bæredygtig fremtid med ren energi og et bedre klima, men vi skal handle nu, før det er for sent. Vi er de første, som for alvor mærker klimaforandringerne, og de sidste, som kan nå at gøre noget ved dem.

 

For at kunne løse klimaudfordringerne, har Danmark derfor brug for et helt andet lederskab end det, vi ser i dag. Ledelse handler om at gå forrest, anvise en retning og skabe resultater. Vi skal ikke bare gøre noget, vi skal gøre nok.


Socialdemokratiet foreslår en historisk ambitiøs grøn omstilling af vores samfund. Vores vision er en fremtid, hvor vi lever, bor, producerer og transporterer os på en bæredygtig måde.

 

Danmark skal være fri af fossile brændstoffer hurtigere end den nuværende målsætning, det vil sætte fart på den grønne omstilling.

 

Om kun 11 år skal vi have en halv million klimavenlige biler i Danmark.

 

Ud over de tre planlagte havvindmølleparker, så vil Socialdemokratiet inden 2030 have opført yderligere to havvindmølleparker.

 

Vi skal trygt kunne drikke vandet fra hanen. Der skal ikke være sprøjtemidler i vores drikkevand. Vi foreslår blandt andet mere skov til at beskytte grundvandet og et forbud mod brug af sprøjtemidler på offentlige arealer.

 

Endeligt vil vi oprette en fremtidsfond, som skal investere i udviklingen af nye bæredygtige teknologier, så vi i fremtiden kommer tættere på at kunne dække hele verdens behov for energi, vand og fødevarer, når vi bliver 2 milliarder flere beboere på kloden i 2050.

 

Vi skal give en bæredygtig verden videre til vores børn og børnebørn. Danmark skal gå forrest for at skabe en grøn verden. Det kræver lederskab og vilje.