Mindre ulighed og økonomisk uretfærdighed

Mindre ulighed og økonomisk uretfærdighed

Vores samfund bygger på tillid. Vi løser mange af livets vigtigste opgaver i fællesskab, og derfor baserer vores samfund sig op en relativ stor lighed mellem mennesker.

Jeg er stolt af, at vi har bygget et samfund, hvor få har for meget, og færre har for lidt. Det er ikke kun retfærdigt. Det har også gjort Danmark til et af verdens rigeste samfund. Vi har vist, at der ikke behøver at være et modsætningsforhold mellem velfærd og gode vilkår for lønmodtagere på den ene side – og erhvervslivets vilkår og evne til at skabe vækst på den anden side.

 


Vores opskrift er enkel: Vi har bedt de bredeste skuldre bære de tungeste byrder. Og vi stoler på, at alle bidrager med det, de kan – og vi forventer, at de gør det.

Vi skal sikre, at det stadig er sådan i Danmark.

Når få i toppen stikker af fra resten. Når nogle store banker svigter deres samfundsansvar. Når myndighederne sover i timen. Så smuldrer den tillid, der er forudsætningen for vores danske samfundsmodel. Og når forskellene vokser sig for store, så bliver sammenhængskraften i vores samfund mindre.

Blot i de senere år er det blevet meget tydeligt, når vi ser ud over Danmarks grænser.

Det handler ikke kun om, at nogle få mennesker tjener meget mere end andre. Store dele af befolkningerne i en række vestlige lande står med færre valgmuligheder og en dårligere udsigt for deres børns fremtid, end de selv har haft.

Den danske samfundsmodel er i sig selv et solidt værn mod den galoperende ulighed, vi ser i mange andre steder af verden. Alligevel er det også et dansk fænomen, at uligheden stiger, og at en gruppe af de mest velstillede stikker af fra fællesskabet.


Derfor foreslår Socialdemokratiet nu en række initiativer, der skal øge retfærdigheden i Danmark. Og samtidig modvirke den udvikling, der ellers underminerer vores tillid og sammenhængskraft.


Det er afgørende for, at vores samfund fortsat er baseret på tillid, lighed og giver vores børn og børnebørn friheden til at vælge gode livsbaner her i Danmark.


Konkrete tiltag:

  • Vi vil regulere lønningerne i toppen hårdere. Det skal ikke være muligt, at meget høje lønninger kan trækkes fra i virksomhedernes regnskab, som det ellers er muligt i dag.

  • Vi vil målrette arveskatten til de mest velstillede. De fleste danskere efterlader sig mindre end en halv million, når de dør. Det bør arvinger ikke betale skat af. Til gengæld skal skatten øges for dem, der arver meget store formuer.

  • Vi vil øge skatten på indkomster fra formue. I dag får man de facto en skatterabat, hvis man tjener sine penge på f.eks. udlejningsejendomme og obligationer frem for almindelig løn. Det tilgodeser de absolut mest velstillede, og det vil vi ændre.

  • Derudover foreslår vi, at der nedsættes et permanent arbejdsmarkedsråd, som kan styrke rammerne om den danske model.

  • International indsats mod stigende ulighed