Mere nærhed, stop centraliseringen

Mere nærhed, stop centraliseringen

Vi vil have nærheden tilbage i vores samfund. Derfor siger vi stop til centraliseringen af Danmark.


Hver tredje politistation er væk. Og hvor der før var 140 landbetjente, er der i dag kun 20.

 

Samtidig er sygehuse lukket i mange byer bl.a. i Kalundborg, Nakskov, Haderslev, Fredericia og Grenaa.

 

Du kan ikke længere blive lærer i Haslev. Nu skal du til Roskilde eller Vordingborg. Og du kan ikke længere gå på erhvervsskole i Maribo. Nu er det nærmeste sted Nakskov eller Nykøbing.

 

Det er – trods alt – ikke resultatet af en ustoppelig international urbanisering.

Det er resultatet af politiske beslutninger. Beslutninger taget med åbne øjne.

Og særligt én politiker har mere end nogen anden ansvaret. Hans navn er Lars Løkke Rasmussen.

 

Som indenrigsminister stod han bag kommunalreformen, der reducerede 271 kommuner til 98 kommuner og erstattede 14 amter med fem regioner.

 

Det blev omtalt som Lars Løkke Rasmussens ”svendestykke”. Siden fulgte reformer, der centraliserede yderligere. Domstole. Politi. Sygehusvæsen. Skat. Større og færre enheder, længere væk fra borgerne.

 

Med kommunalreformen ville vi – ifølge Lars Løkke Rasmussen – få ”den bedste løsning – til den billigste pris”. Den ville endda ”gøre det mere attraktivt at bo på landet”. I dag ved vi, at det ikke var sandt. Det var mest af alt en skrivebordsøvelse, der fik alvorlige konsekvenser for balancen i Danmark.

 

Vi kan ikke rulle hele udviklingen tilbage. Men vi kan vælge, om vi vil skifte retning.
 
Det vil Socialdemokratiet.

 

Det er tid til en udvikling, hvor vi igen prioriterer nærheden. Vi synes, at Danmark er for lille et land til, at forskellene mellem os bliver for store. Vi synes, at Danmark er så rigt et land, at vi kan sikre velfærd og muligheder for alle – også uden for byerne.

Vi tror på, at vi sammen kan tage skeen i den anden hånd og forme en fremtid med mindre centralisering og mere nærhed i Danmark.