Ta’ toppen af støjen

Ta’ toppen af støjen

Vi skal reducere støjen langs motorvejen gennem Silkeborg. Alt for mange familier plages i dag af larm fra motorvejstrafikken, og de skal i fremtiden kunne opholde sig i og udenfor deres huse uden at få ødelagt deres helbred eller humør af støj.


Jeg mener, der skal investeres penge i at nedbringe støjen langs motorvejen gennem Silkeborg – især i Buskelund-området, hvor der endnu ikke er fundet en løsning på problemet.


I Socialdemokratiet vil vi afsætte en pulje penge til at reducere trafikstøj. Som Silkeborgs lokale folketingsmedlem arbejder jeg for, at der kommer statslige midler fra denne pulje til Silkeborg til finansiering af projektet.


Det er afgørende for, at vi kan sikre, at de mange berørte familier igen kan nyde dagligdagen og fritiden i og omkring deres eget hus uden at blive generet af trafikstøj.