Mød Thomas

Silkeborg Mit navn er Thomas Jensen, og jeg er 45 år. Jeg er gift med Anja og sammen har vi Justus, som er født i 2013, og bonusdatter Nicoline, som er født i 2003.


Jeg er opvokset i Voel uden for Silkeborg. I syv år gik jeg i byens folkeskole, 8. og 9. klasse tog jeg på Fårvang Skole, 10. klasse tog jeg på Bjergsnæs efterskole ved Viborg. Bagefter tog jeg studentereksamen på Silkeborg Gymnasium. Siden læste jeg statskundskab på Københavns Universitet.

 

Din lokale kandidat

Jeg har været folketingsmedlem for Socialdemokratiet i Silkeborg Kommune i Vestjyllands storkreds siden 2007. I 2007 blev jeg valgt til Folketinget med i alt 12.288 stemmer og i 2011 blev jeg genvalgt til Folketinget med 12.991 stemmer. Ved folketingsvalget den 18. juni 2015 fik jeg 13.462 stemmer.

 

Siden jeg blev valgt til Folketinget har jeg arbejdet for, at Silkeborg Kommune skal blive ved med at være et fantastisk sted at bo. Når der har været et lokalt problem, som jeg har vurderet, at jeg kunne påvirke i positiv retning, så har jeg taget det op i Folketinget.

 

Stem Silkeborg, stem personligt!
Op til folketingsvalget i 2007 tog jeg initiativ til samarbejdet ’Stem Silkeborg, stem personligt!’, der handler om at rette opmærksomheden hos de lokale borgere i Silkeborg Kommunes hen på det vigtige i at stemme personligt på en lokal folketingskandidat. Det gør man som bekendt ved at sætte sit kryds ud for navnet på den kandidat, som man ønsker at stemme på.

 

Initiativet har skabt et bredt samarbejde på tværs af alle partier. Vi samarbejder for, at borgerne i Silkeborg Kommune kan få nogle lokale repræsentanter ind i Folketinget, som vil kæmpe borgernes, virksomhedernes og kommunens sag på Christiansborg.

 

Ved folketingsvalget i 2007 fik vi valgt to folketingsmedlemmer og ved folketingsvalget i 2011 gentog vi samarbejdet med endnu større succes. Her blev der nemlig valgt fire lokalt opstillede folketingsmedlemmer.

 

Ved folketingsvalget i 2015 fik jeg igen fuld tværpolitisk opbakning til initiativet.